งานประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7
ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เอกสารประกอบการสัมมนา
Market Sounding Presentation (Session 1)
Market Sounding Presentation (Session 2)
Information Memorandum
Powered by MakeWebEasy.com