สื่อประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ประกอบการสัมมนาครั้งที่ 1 และ 2 ได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่างนี้

ไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

1. เอกสารประกอบการสัมมนาครั้งที่ 1

2. เอกสารประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1

3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1

ไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

1. เอกสารประกอบการสัมมนาครั้งที่ 2

2. เอกสารประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2

3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2

Powered by MakeWebEasy.com