การสัมมนาครั้งที่ 2

     การสัมมนาครั้งที่ 2 กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมสรุปการออกแบบกรอบรายละเอียดของโครงการ (การสัมมนาครั้งที่ 2) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 176 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้แทนกรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษา

     โดยสามารถสรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุมได้ดังนี้
 
 

 

 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศการสัมมนาครั้งที่ 2
 
 
 
 

สื่อประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุม

POWERPOINT PRESENTATION
Powered by MakeWebEasy.com